SiteLock

Portåpning med telefon - første gangs registrering

Dette skjemaet brukes første gang ett eller flere telefonnummer knyttes til åpning av garasjeporten.
(Det finnes et eget skjema for bytte av telefonnummer).

Skjemaet kan bare fylles ut av seksjonseiere som eier seksjoner med eksklusiv brukesrett til parkeringsplass (jfr vedtektenes paragraf 7.2).

Det er viktig at alle felt fylles ut for hvert nummer. Styret MÅ ha oversikt over hvilken tilknytning den enkelte har til sameiet.

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer