SiteLock

Gjør deg kjent med hele sameiet og alle rømningsveier.

Gjør deg kjent med brannslokkingsapparatet som SKAL være i leiligheten.

Brannslokkingsapparatet skal sjekkes årlig!

Når alarmen går:

Sjekk brannmelderen som er montert i taket i din leilighet.
Hvis den lyser rødt er det du som har utløst alarmen.

Hvis det brenner hos deg:

Forsøk å slukke brannen.

Hvis det ikke går; lukk alle dører og vinduer. Evakuer huset. Ikke bruk heisen.
Brannalarmen utløses automatisk. IKKE RØR noen av alarmpanelene.

Hvis det ikke brenner hos deg:

Sjekk brannmelderen i taket. Hvis den ikke lyser rødt er alarmen utløst av en annen.

 

I tilfelle brann skal alle beboere møte utenfor inngangen til Rema1000.

 

Styret har vedtatt at unødige brannmeldinger
skal betales av seksjonseieren der alarmen utløses.


Prosedyren for dette er slik:

Når det kommer regning fra Trøndelag Brann- og Redningstjeneste på unødig alarm blir denne betalt av sameiet.

På første styremøte deretter vedtar styret regress mot den seksjonen der alarmen er utløst. Dette kommer frem av loggen.

Styret sender vedtaket til forretningsfører Tobb, og ber selskapet sende regning til den seksjonen det gjelder. Det påløper også et fakturagebir som vedkommende seksjonseier må betale.

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer