SiteLock

Vedtektene er "loven" i sameiet. De ble vedtatt på stiftelsesmøtet i 2004, og er siden blitt endret en rekke ganger. Endringer skjer på årsmøtet etter forutgående varsel. Både styret og seksjonseiere kan foreslå endringer i vedtektene. Vedtektene ble siste gang endret på ekstraordinært årsmøte i 2023. 

Fra vedtektene:

Endring av vedtektene kan bare besluttes av årsmøtet. Gyldig vedtak kan gjøres med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Dog kreves ¾ flertall blant det samlede antall seksjonseiere for å endre bestemmelsene om oppløsning gitt i § 4.

 Du finner vedtektene her ved å klikke på denne lenka

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer