SiteLock

Reglene for parkering i garasjen er beskrevet i vedtektenes §7.
De seksjonene som har disposisjonsrett til p-plass er listet opp i vedtektene under §7, sist oppdatert 11. mai 2023.

Styret i sameiet har bestemt at all parkering i P-kjelleren skal skje på merkede plasser. Styret sørger for merking.

Biloppstillingsplasser skal disponeres enten av den som har kjøpt plassen av utbygger, eller en som leier av denne.
Bare beboere, samt ansatte i bedrifter i næringsseksjonen, kan parkere i P-kjelleren. 
Det ligger to gjesteplasser rett innenfor porten. Disse kan brukes av beboernes gjester. Beboerne har ansvar for sine gjester.

Scooter og motorsykkel kan det leies plass for. Leien er for tiden 75 kroner pr. måned og trekkes sammen med fellesutgiftene.

Scootere eller motorsykler som parkeres på umerkede plasser vil bli fjernet for eiers regning.
Leieavtale inngås med styret.

Sykler skal settes i stativ. Det er installert stativ i nederste kjeller. og i rommet vis-a-vis søppelrommet. En gang i året blir alle sykler merket med rød tape på setet. Etter to uker blir sykler som fortsatt er merket fjernet. Merkingen varsles med sms, mail og oppslag. Det er ditt ansvar å følge med.

 

Utleie av parkeringsplasser
tillates kun internt til sameiere.
Utleie skal meldes styret.

Vedtektenes § 7.3

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer