Styret har normalt møter hver måned. Oftere hvis det er nødvendig.

Referatene legges ut her på hjemmesiden så snart de foreligger i godkjent stand. 

Enkelte saker kan være sladdet, eller helt utelatt. Typisk er dette saker som handler om navngitte personer.

Du finner referatene i pdf-format under fanen "Referat" på toppen av siden.

Vær obs på at du må være registrert bruker på siden for å få tingang. Er du ikke bruker, kan du registrere deg. Klikk på fanen «Ny bruker» og følg anvisningene.

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer