Det er ikke tillatt med kjøretøy av noe slag i atriet - verken bil, tilhenger eller lift.

Årsaken er at membran mot garasjen, som ligger under atriet, er svært skjør og kan bli ødelagt ved belastning. Resultatet kan bli lekkasjer og påfølgende kostbare reparasjoner.
Den som ikke overholder dette forbudet må påregne å kunne bli stilt til ansvar.

 

Styret 

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer