Styret har vedtatt at unødige brannmeldinger
skal betales av seksjonseieren der alarmen utløses.


Prosedyren for dette er slik:

Når det kommer regning fra Trøndelag Brann- og Redningstjeneste på unødig alarm blir denne betalt av sameiet.

På første styremøte deretter vedtar styret regress mot den seksjonen der alarmen er utløst. Dette kommer frem av loggen.

Styret sender vedtaket til forretningsfører Tobb, og ber selskapet sende regning til den seksjonen det gjelder. Det påløper også et fakturagebir som vedkommende seksjonseier må betale.

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer