Vi praktiserer kildesortering, og prøver så godt vi kan å holde det i orden i søppelrommet som du finner i sokkelen mellom hus C og D. Her kan du ikke kaste el-artikler eller glass. El-artikler skal til forhandler, glasscontainer finnes rett ned for Rosenborgbanen. Papir og plast går i egne beholdere. 

Det er ikke lenger anledning til å sette fra seg spesialavfall i søppelrommet.

Årsmøtet i 2008 vedtok at styret kan ilegge 1500 kroner i «bot» til de som kaster restavfall i plast- og papirkontainere.

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer