Når en seksjonseier skal ta opp lån, krever banken/låneinstitusjonen noen ganger forsikringsattest. Denne forsikringsattesten er det 
forsikringsselskapet som utsteder. Rosenborg Park B2 er forsikret i Tryg.

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer