SiteLock

I Rosenborg Park B2 ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplass.
Det finnes en del lovverk vi som boligselskap må følge. Blant annet lov om brann- og eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr.
Lovverket stiller krav både til boligselskapet ved styret og til den enkelte beboer.

Klikk på denne lenken for å få opp en sjekklisten for leiligheten din.

Et trygt og godt miljø er et felles ansvar!

Med vennlig hilsen styret

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer