SiteLock

Parkering i sameiets garasje er regulert i vedtektenes  kap. 7.
Salg av p-plasser kan bare skje mellom seksjonseiere i dette sameiet.

Når to seksjonseiere er enige om salg, skal dette skjemaet (klikk på ordet) printes ut, fylles ut og sendes styret for godkjennelse og leders underskrift. Styret sørger for nødvendig endring av vedtektene på første påfølgende årsmøte.

NB: Det som omsettes er utelukkende rett til parkeringsplass. I henhold til vedtektene er det styret som til enhver tid bestemmer hvem som skal stå hvor i garasjen.  

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer