SiteLock

Vakttelefon vaktmester:

Heimdal Vaktmesterservice AS har en døgnkontinuerlig vakttelefon.

På dagtid: 72 84 53 22

Etter arbeidstid: 932 71 501


Dette er sameiets vakttelefon når noe uforutsett oppstår, og kan brukes både i saker som gjelder sameiet og den enkelte seksjonseier privat.

Oppdrag som utføres privat skal faktureres den enkelte seksjonseier.

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer