Sameiet har sin bygningsforsikring i Tryg.
Egenandelen er for tiden 12.000 kroner.

I september 2015 vedtok styret at egenandelen i sin helhet skal dekkes av den som er skadelidenden.

Følgende brev ble sendt ut til eierne 9. september:

For å holde utgiftene nede har styret i sameiet Rosenborg Park B2 fattet vedtak om å forhøye egenandelen på bygningsforsikringen fra 6.000 til 12.000 kroner. Styret har også vedtatt at egenandelen skal dekkes av den seksjonseier som benytter forsikringen.

I samråd med forretningsfører TOBB og forsikringsselskapet IF vil dette skje ved at sameiet forskutterer egenandelen for deretter å søke regress hos den eier dette angår.

Styret har derfor bedt forretningsfører TOBB om å bli informert umiddelbart når sameiets bygningsforsikring benyttes.

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer