Brann varsles automatisk. Utløser du brannalarmen unødig slik at brannvesenet rykker ut vil det koste DEG over 6000 kroner. Gå inn på siden .branninstruks og gjør deg kjent med banninstruksen. 

 

NB: Ikke rør displayet

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer